Biltest fördröjd när Telepass gick i konkurs.

Svensk Bilprovning och deras kunder drabbades när callcenterföretaget Telepass i måndags gick i konkurs.
De kunder som orkade vänta i telefon, kunde få sitta i timmar innan de kom fram till bilprovningen. Det kommer inte att upprepas eftersom Svensk Bilprovning till våren kommer att använda sig av ett system där kunderna inte behöver ringa och beställa tid. Man får i stället en tid reserverad ungefär som inom tandvården. I nästa vecka tas bokningsservicen över av ett nytt företag, Multinet Partner, men med ny teknik kommer behovet av deras tjänster att minska i framtiden, säger Magnus Ehrenstråhle som är VD för Svensk Bilprovning. Dels på grund av bilprovningens internettjänst som idag tar hand om ca 25% av alla bokningar och som man hoppas ska öka ännu mer i framtiden. Dels genom det nya systemet där man reserverar en tid för kunden.