Övervakning borde ha skärpts

Sjukvårdspersonalen kan inte klandras när det gäller vården av en 5-månader gammal pojke, som flyttades från barnavdelningen till infektion på grund av risk för vattenkoppor.

Men när det efter provtagning konstaterades att pojken dessutom drabbats av blodförgiftning, borde övervakningen av pojken skärpts, eftersom försämring snabbt kan inträffa hos små barn. Det skriver socialstyrelsen i sitt beslut efter en Lex Maria-anmälan och påpekar samtidigt att rutiner för övervakning och samarbete vid vård av patienter med allvarliga sjukdomar på annan avdelning bör ses över.