Forsande vatten tömde kalkautomater

De höga vattenflödena i förra veckan tömde automaterna med kalk vid olika halländska vattendrag och följden blev surare vatten.

Runt om vid olika åar och vattendrag i Halmstads kommun finns sex kalkautomater.

Störst är den vid Ryaberg, som rymmer 100 ton och som mest portionerar ut 2300 ton kalk om året.

Under perioder med så långvariga höga vattenflöden som i förra veckan behöver den automaten fyllas på varannan dag, eftersom förbrukningen kan uppgå till nästan 40 ton per dygn.