Kommunen: "Om två månader måste felen på arenan vara åtgärdade"

Skanska får maximalt ytterligare två månader på sig att rätta till de fel som fortfarande finns i sportanläggningen Arena Oskarshamn. Det beslutade kommunstyreslen i Oskarshamn på tisdagen.

En del fel har man stridit om i ett år men nu har kommunen tröttnat och senast den 28 februari ska felen vara avhjälpta – annars kommer kommunen att väcka åtal mot Skanska. Åtalet är redan förberett av en advokatfirma i Stockholm.

Totalt rör det sig som kostnader på drygt 4 miljoner kronor som kommunen kan komma att kräva byggföretaget på.