Utredare vill inrätta ett havsmiljöinstitut

Sverige bör inrätta ett havsmiljöinstitut, som kan samordna forskningen och ge underlag för beslut om åtgärder mot havets miljöproblem. Det föreslår en utredning, som överlämnas till regeringen på onsdagen.

De tre marina centrum som funnits i Sverige sedan 1989 i Stockholm, Göteborg och Umeå ska avvecklas och gå upp i det nya Havsmiljöinstitutet. Dessutom ska havsforskningen vid högskolan i Kalmar införlivas i institutet.

– Vi konstaterar att vi måste ha ett samordnat institut för att få fram bra underlag för regeringens åtgärder och vi behöver bättre samordning mellan de tre marina centrumen bland annat, säger utredaren Göran Enander, generaldirektör i Skogsstyrelsen.

Men vad kan ett havsmiljöinstitut göra som inte de marina centrumen har kunnat göra tidigare?

– Det kan värdera forskning och göra kvalificerade bedömningar. Ett exempel är kväve-fosforfrågan som har varit aktuell under många år. Får politikerna inte entydiga och klara signaler från vetenskapen leder det ofta till att inget händer i åtgärdsarbetet. Så detta är, som vi bedömer det, avgörande för att vi ska få förutsättningar för ett framgångsrikt havsmiljöarbete.

Oenighet mellan olika universitet
Just diskussionen om kväve och fosfor har varit en stridsfråga mellan olika forskare. Skiljelinjerna har delvis gått mellan universiteten i Stockholm och Göteborg.

Forskare vid Stockholms universitet har ansett att kväverening gör nytta, speciellt i kustområdena, medan en del forskare i Göteborg har hävdat att man kan slopa kvävereningen helt och enbart inrikta sig på fosfor.

Nu läggs samordningsansvaret för havsmiljöinstitutet i Göteborg, enligt förslaget. Då visar det sig så småningom om forskarna kan enas om en linje vad gäller åtgärder mot miljöproblemen till ledning för regeringen och myndigheterna.

– Nu knyter vi på ett mer samordnat sätt ihop kanske de fyra främsta havsforskningsinstitutionerna till ett samlat institut. Dessutom får vi förutsättningar för att få in mer tvärvetenskaplig kunskap i detta och vi hoppas att de här olika synsätten ska mötas i det här institutet, säger Göran Enander.

Placering i forskarmiljö viktigt
Utredaren anser att det är viktigt att Havsmiljöinstitutet placeras i en forskarmiljö på universiteten.

Men det finns också invändningar mot den konstruktionen, att man därmed skulle binda universitetets resurser på ett sätt så att det kan påverka forskningens frihet.

– Mitt val har varit ganska enkelt. Vi behöver ett institut med stor integritet. Det finns i universitetsvärlden och havsmiljöfrågorna är en mycket viktig miljöfråga. Det måste stå över en och annan princip, säger Göran Enander.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se