Estoniaolyckan het fråga i estniskt val

Trots att tolv år gått sedan Estoniakatastrofen på Östersjön riskerar utredningarna av olyckan att bli ammunition i det parlamentsvalet i Estland om mindre än tre månader. En av dem, gjord av det estniska parlamentet, lade på tisdagen fram sin slutrapport. Den berörde de transporter av militärmateriel som förekom på Estonia.

Med en hörbar suck svarade utredningens ordförande Margu Leivo i estnisk tv på tisdagen på frågan om varför det inte rådde enighet i den parlamentariska Estoniakommission som nu, äntligen, lämnat sitt slutbetänkande.

Uppdraget var att utreda huruvida det funnits kunskap om eller rent av aktiv medverkan från estnisk sida vid de hemliga transporter av militär materiel på Estonia som avslöjades i svensk tv för två år sedan.

Oenig kommission
Fem av kommissionens sex medlemmar är överens. De kritiserar Sverige och den svenska militära underrättelsetjänsten för att ha brutit mot estnisk lag genom de här transporterna som pågick strax före Estonias förlisning.

Att de förekom natten till den 28 september 1994 har de inte funnit belägg för. Inte heller har de funnit den estniske, militäre kontaktman som dåvarande militäre underrättelsechefen i Sverige, Erik Rossander, menade att man hade samtalat med. Påstådda dokument om samarbetet har inte gått att finna.

Den sjätte kommissionsmedlemmen, Evelyn Sepp, slungar däremot ut lösa misstankar och dramatiska påsteenden i en strid ström som, menar hennes kritiker, bara är till för att skapa publicitet inför valet om knappt tre månader.

Sepp är parlamentsledamot för landets största partiet, senterpartiet, vars ledare är veteranen och vänsterpopulisten Edgar Savisaar.

Beskyllningar om lögn
Han låter Evelyn Sepp göra Estonia till sin fråga. Hon beskyller en tidigare utrikes- och en statsminister för att ljuga om militärtransporterna och också nuvarande regering mörklägger, anser hon.

Hon vill ha rättsprövning. Hon hävdar att överlevande från Estonia kan ha tagits omhand av främmande lands underrättelsetjänst. På det här viset har hon tvingat andra partier i regeringen att utreda vidare och bland annat skärpa kraven på Sverige vad gäller Estoniautredandet.

En kapplöpning alltså i konsten att kraftfullt utreda Estoniakatastrofen som ytterst kan avgöra det estniska valet i vinter.

Bengt Lindroth, SR:s Nordenkorrespondent
bengt.lindroth@sr.se