Förbättringar som minskar utsläpp

Utveckla kollektivtrafiken i Sörmland och upprusta det mindre vägnätet. Det anser miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.
Bättre kollektivtrafik, högre skatt på bensin och diesel och godstransporter med tåg anser Maria Wetterstrand är viktiga åtgärder som måste till för att minska utsläpp som i längden leder till miljöförändringar som de översvämnningar som på senare tid drabbat Europa, säger hon.