Hyresgäster i Växjö kameraövervakas - i soprummet

Det kommunala bostadsbolaget Växjöhem vill kameraövervaka hyresgästerna i soprummen.

Det är i sex av miljöhusen som bolaget på försök vill sätta upp bevakningskameror för att förhindra nedskräpning och vandalisering.
Ennligt Växjöhems VD Monika Malmlöf har vissa miljöhus ibland snarare liknat soptippar, nåt som ställt till stora problem.
Eftersom miljöhusen inte är tillgängliga för allmänheten är det här ingen fråga för länsstyrelsen utan för datainspektionen, och därifrån säger man att det sannolikt inte finns några hinder för planerna.

Men allt fler övervakningskameror på allt fler platser bidrar till allt mindre av personlig integritet och allt mer av övervakningsamhälle och även om flera av dom boende är nöjda med om det blir bättre ordning i miljöhusen finns ändå en oro bland vissa hyresgäster. 

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se