Skärpta regler mot skolk

Reglerna vid S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna har skäpts till skolstarten i år. Det innebär att om en elev skolkar vid endast ett tillfälle kallas en mentor in för att samtala med eleven.
Nu hoppas S:t Eskilsgymnasium på att minska antalet skolktillfällen genom att samtala med eleven om denne är borta en gång utan tillåtelse. Om eleven skulle överstiga fyra skolktillfällen kallas även föräldrar, skolledning och elevvårdspersonal in till en elevvårdskonferens där ett varningsbrev överlämnas.