SJ vill satsa två miljarder

Efter stora problem med försenade tåg vill SJ vill nu under en treårsperiod satsa 2,2 miljarder på att bygga ut tågrafiken i Mälardalen, och på så sätt halvera antalet försenade tåg.

Under ett halvår har SJ tillsammans med Banverket och SL diskuterat hur man ska hitta lösningar för att få bort trängseln på spåren kring Stockholm och få tågen att komma och gå i tid. Och nu är man överens om vad som behövs göras. Tidtabeller ska läggas, satsningar ska göras signal- och växelsystem. Dessutom ska man förhindra att pendeltågstrafik kolliderar med fjärrtågstrafiken.

På Svealandsbanan handlar det framförallt om att att bygga mötesspår på vissa sträckor.

2,2 miljarder beräknas alltså allting kosta. I slutändan är det upp till regering och riksdag att bestämma om satsningarna behövs.