Fler böcker när åtta bibliotek går ihop

På biblioteken i inlandet har tillgången på böcker har ökat, nu när de åtta fått gemensamt datanätverk och lånerutiner i V8-projektet. Med ett lånekort kan man nu låna och lämna på vilket som helst av de åtta, och beställa hem böcker från de andra sju till sitt närmaste bibliotek.