Inget beslut om nya Kiruna - bara järnväg

Det blev ett halvt beslut om Kirunas framtid efter långdragna diskussioner på kommunfullmäktige på tisdagen. Politikerna beslutade enigt att järnvägen ska gå bakom gruvan, genom LKAB:s industriområde, och i en tunnel genom stadsberget Luossavaara (enligt förslaget). Men beslutet om centrum ska flyttas till Luossavaara eller gamla jägarskoleområdet skjuts upp, eftersom Kirunapartiet och vänsterpartiet röstade för återremiss. De anser att politikerna vet för lite om vad en flytt dit innebär.

– Vi vet att Banverket har sagt nej till en tunneldragning och det gör att det nordvästliga alternativet är fullkomligt horribelt. Ska vi ha en stad med utsikt över malmvagnar som snurrar runt, runt? Dessutom vet vi inte om sjömalmen kommer att dela upp en västlig riktning längre fram i tiden. Vi vet inte vad de finns för hälsorisker med de dammoln som sprids precis åt det hållet där man vill placera ett nytt centrum, säger Niklas Sirén (v).

Måste inte centrum finnas där järnvägen är?
– Absolut inte. Det är oerhört få kommuner som har järnvägen dragen genom centrum. Det är mycket viktigare att man har bra kommunikationer till järnväg och flygplats.

Ett nytt kommunfullmäktige där beslut om centrumflytten ska tas kommer att ske 8 januari.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se