Östvärmland dammsugs på jobb

Den framtida arbetsmarknaden i Degerfors ska utredas, detta efter senaste tidens varsel.
Det är Länsarbetsnämnden och arbetsförmedligarna i Degerfors och Karlskoga kommun som ska göra en intervjuundersökning bland arbetsgivarna i kommunerna för att ta reda på var jobben kommer finnas under de närmaste åren. Under september månad kommer arbetsförmedlingarna i Degerfors och Karlskoga bl a att kontakta ett fytiotal företag. Bakgrunden är de stora varslen på stålverket i Degerfors och inventeringen kommer att mynna ut i en särskild Degerforsrapport.