Barngrupperna på dagis blir större

Den ökade efterfrågan på barnomsorgsplatser i Örebro kommun gör att barngrupperna nu blir större igen, efter att ha minskat under en tid.

Från att ha nått ner till i snitt strax under 17 barn i varje grupp, kommer barnen nu bli fler, säger Pia Annhammar Ottner, ansvarig för barnomsorgsfrågor i Örebro.

Någon övre gräns för hur många barn som kan ingå i en barngrupp finns inte i kommunen, men målsättningen är att de yngsta barnen inte skall behöva vara fler än 15 i sina grupper.

De större barnen kan dock vara betydligt fler, enligt Pia Annhammar Ottner, som nämner att det till och med kan fungera bra med så många som 30 barn i en grupp, om personal- och lokalförhållanden tillåter.