Jurister dömer ut JK

Tre ledande jurister riktar idag allvarlig kritik mot justitiekanslern Göran Lambertz på DN:s debattsida. JK anklagas bland annat för att genom sina uttalanden ha skadat svenskt rättsväsende och enskilda personers rättssäkerhet. Uppsalabon Göran Lambertz bemöter nu kritiken.

– Att jag påstår att det sitter oskyldigt dömda i svenska fängelser och att jag gör en undersökning av det här slaget där jag kommer fram till att domstolarna och brottsutredningarna inte har fungerat väl, gillar de inte, och varför kan jag inte förklara, säger han.

”Har gjort en rad misstag”
Det är professorerna Madeleine Leijonhufvud och Christian Diesen samt förra ledamoten i Högsta domstolen Inger Nyström som står bakom kritiken, som bland annat går ut på att Göran Lambertz gjort en rad allvarliga misstag.

Lambertz kan inte hålla isär sina roller som ämbetsman och privatperson, säger kritikerna.

Men Lambertz kommer inte att ändra sin attityd, säger han.

– Vad jag har sagt är att det finns oskyldigt dömda i svenska fängelser och att åklagare och domare inte alltid gör sitt jobb som de ska. Det anser jag fortfarande och därför kommer jag att fortsätta säga det.

”Inte lämplig”
En av de kritiska, Madeleine Leijonhufvud, säger att Göran Lambertz inte är lämplig som JK.

– Vi menar att han har visat bristande lämplighet genom sitt sätt att utöva ämbetet. Det har ingenting med JK som person att göra, säger hon.

Men Lambertz är av en annan åsikt.

– För min del tycker jag inte att det är något större fel på hur jag gör jobbet som JK, säger han.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se