Parkeringsavgifter kan ge miljoner till kommunen

Nästa sommar kan 3 000 parkeringsplatser i Visby bli avgiftsbelagda. Tekniska nämnden räknar med att det skulle kunna ge uppemot fem miljoner kr, vilket skulle vara ett välkommet tillskott till kommunens skrala kassa.
Området i kvarteret Melonen i Visby där depåträdgården brann i somras, bör bebyggas med bostäder, tycker tekniska nämndens ordförande Ove Nyman, moderat. Den tilltänkta bilbanan Gotland Ring på Hästnäs, får ett positivt bemötande av tekniska nämnden, som tror att det skulle vara bra för turistnäringen. Men platsen ligger inom vattenskyddsområde, så tekniska nämnden tycker att frågan måste utredas vidare.