Umeåforskare utreder barns skyddade identitet

Hur skyddar man barns identitet i skolan? Det är en del av frågorna som forskaren Katarina Weinehall vid Umeå universitet skall försöka besvara i ett projekt.

Brottsoffermyndigheten har gett henne pengar för att forska kring hur skyddet fungerar i skolmiljön för barn som varit inblandade i brottssammanhang och som har skyddad identitet. Katarina Weinehall skall ta reda på lärares och skolledares erfarenheter av att ha elever med skyddade personuppgifter. Forskningsprojektet ska pågå itvå år.

Katarina Weinehall är forskaren som presenterade en avhandling om vad våldet mot kvinnor kostar i samhället. Hon är knuten till juridiska institutionen.