Få vill bli mattelärare

Intresset för att läsa till mattelärare är fortfarande mycket svagt. Till utbildningen i Jönköping finns det 60 platser, men bara 25 elever har sökt. Det innebär att alla som sökt kommer in, oavsett vilka betyg de haft. På flera håll runt om i landet har man fått lägga ner hela utbildnigar eftersom intresset varit för dåligt.