Försämrad inköpskontroll av folköl

Kontrollen av affärernas försäljning av folköl har försämrats på ett oroväckande sätt sedan förra året. Var tredje kommun har inte gjort någon kontroll alls, enligt Folkhälsoinstitutet.

Däremot kontrollerade 90 procent av kommunerna restauranger och andra serveringsställen.

Folkhälsoinstitutet anser dock att det borde ha gjorts fler ingripanden, eftersom egna kontroller bland annat visat att till exempel berusade fått köpa starköl.