Brister vid möbelfabrik kan leda till åtal

Arbetsmiljöverket har funnit flera säkerhetsbrister hos möbeltillverkaren Totebo AB i Vimmerby och har nu lämnat in en begäran om åtalsprövning.

Bristerna upptäcktes vid en inspektion som gjordes efter att en provanställd skadat tre fingrar svårt när han fastnade i en maskin.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det bland annat saknades ett avskärmningsskydd vid maskinen och det saknas systematiskt arbetsmiljöarbete vid Totebo AB. Bland annat behövs det en riskbedömning av maskinerna i anläggningen.