Konsten, makten och pengarna. Del 3.

Kulturnytt fortsätter sin granskning av Konstnärsnämndens stipendiegivning. I dag gäller det svenska konstnärers oro inför att skaffa barn.  Stefan Westrin frågade konstnärsnämndens sekreterare Lars Olof Gustafson om det finns en risk för att konstnärer som kommer tillbaka från en föräldraledighet missgynnas när dom söker stipendier.

Stefan Westrin frågade konstnärsnämndens sekreterare Lars Olof Gustafson om det finns en risk för att konstnärer som kommer tillbaka från en föräldraledighet missgynnas när dom söker stipendier.

- Kanske, svarar Lars Olof Gustafson.

- I vissa fall kan man väl höra en sådan diskussion också. Men vi har absolut inte någon särskild policy för detta. Vi har så lite policy som möjligt. 

Konstnärsnämndens sekreterare Lars Olof Gustafson säger alltså att det kan vara så att konstnärer som lagt sin konstnärliga verksamhet på hyllan en tid för att vara hemma med barn missgynnas när de söker stipendier ur bildkonstnärsfonden, som är en del av konstnärsnämnden.

- Det är klart att det är problematiskt om det här är ytterligare ett system som drabbar kvinnliga konstnärer, säger konstnären Fia Stina Sandlund.

När man söker stipendium från fonden går det visserligen att bifoga till exempel fotografier som dokumenterar vilken sorts konst man gör, men det handlar ändå mest om skriven text.

Här gäller det att fylla raderna med hur aktiv man har varit som konstnär under de senaste åren, vilket kan verka besvärande om man har en period av föräldraledighet bakom sig.

Karin Willén, ordförande i konstnärernas riksorganisation, KRO, tycker att bildkonstnärsfonden borde ha formulerat en policy för hur man ska bedöma konstnärer som varit hemma med barn.

Lars Olof Gustafson på Konstnärsnämnden säger att de tar hänsyn till om konstnärerna skriver i sin ansökan att de varit borta från konstsvängen under en kortare period för att vara hemma med barnen, men ansökningsblanketten är inte upplagd på det sättet. Här frågar man bara efter den sökandes konstnärliga verksamhet under de senaste åren.

Dessutom, säger Lars Olof Gustafson, finns det vissa ledamöter som kräver extra mycket

av konstnärer som inte varit aktiva på ett tag:

- Det kan ju finnas en och annan ledamot som tycker att: ”Då måste man visa först vad man går för igen”, säger han.

- Det kan ju vara ett argument.

Det här är något som Karin Willén reagerar starkt på:

- Det innebär ju i så fall att man ska behöva kvalificera sig dubbelt. Det är orimligt!

- Det här är ju sådana risker som man försöker förebygga i andra yrkeskategorier, så jag förstår inte att det inte finns något system just inom konstvärlden för att förhindra att sådana här problem uppstår, säger konstnären Fia Stina Sandlund.

Stefan Westrin

stefan.westrin@sr.se