Hög halt av tungmetaller i importvaror

Det finns höga halter av de giftiga tungmetallerna bly och kadmium i flera kinesiska produkter som säljs hos Claes Ohlsson och Biltema.

Sex olika elektroniska varor testades av bland andra Naturskyddsföreningen och i vissa fall var gifthalterna mer än 40 gånger högre än EU:s gränsvärden.

Kadmium misstänks ge fosterskador och bly kan bland annat ge hjärnskador på barn.

Enligt SNF:s ordförande Mikael Karlsson är det också skrämmande att kineser arbetar med ämnena i tillverkningen.

Kemikalieinspektionen ska skicka ut ett föreläggande till företagen.