SCB: Ännu ingen ökning av studenter med arbetarbakgrund

Det är fortfarande jämförelsevis få studenter från arbetarhem som går på högskola. Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, så kommer omkring en fjärdedel av alla nybörjare under 35 år på högskolan från arbetarhem, vilket är samma andel som för fyra år sedan.

Louise Karlsson läser till lärare på Växjö universitet och hon tycker det är viktigt med olika bakgrund.

– Universitetet ska ändå spegla det som finns ute i samhället och då är det väldigt synd att det finns såpass få med arbetarbakgrund som kommer in och faktiskt klarar sin utbildning på universitetet.

Hur tror du att det skiljer sig att kunna ta sig in på utbildningen om man har föräldrar med akademisk bakgrund eller föräldrar med arbetarbakgrund?

– Jag tror att har man föräldrar som har läst själva på universitet så har man större förväntningar och krav på sina barn att de också ska utbilda sig. Det finns en slags förväntan att utbildning lönar sig. Medan om du har arbetarbakgrund så kanske du mer ser att du kan få jobb även utan utbildning, säger Louise Karlsson.

Enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror, är det ungefär en fjärdedel av alla som börjar på högskolan, som är under 35, som kommer från arbetarhem – alltså de som har föräldrar som har yrken där det inte krävs högskoleutbildning.

Samma nivå de senaste fyra åren
Siffrorna har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren, men däremot har andelen ökat sedan 1993, då andelen var en femtedel.

Pia Enochsson, generaldirektör för myndigheten för skolutveckling, som har hand om grundskolan och gymnasiet, anser att det är allvarligt att andelen fortfarande är låg, och hon tror att en del av lösningen ligger i att lärarna måste ha höga förväntningar på alla elever.

– Helt enkelt att påminna om att det är väldigt viktigt att ha höga förväntningar på alla elever och inte från början tro att det finns en stor grupp elever som man inte kommer att nå.

Men siffrorna för hur många som söker, som har arbetarbakgrund, har ju stagnerat de senaste åren. Görs det verkligen tillräckligt?

– Nej, det tycker inte jag. Det fick väldigt mycket mer att göra. Jag tror att man också behöver titta på vilka undervisningsmetoder som man använder. Jag tänker bland annat på hur individualiseringen har tolkats och hur man arbetar i klassen med enskilt arbete för eleverna. Det är inte alla elever som klarar av det lika bra, säger Pia Enochsson, generaldirektör.

Det är också stor skillnad mellan de olika yrkeslinjerna. Av nybörjarna på läkarlinjen är bara åtta procent av arbetarbakgrund.

Vad beror det på att skillnaderna fortfarande är stora?

– Hembakgrunden spelar väldigt stor roll för vad man gör och vad man ser framför sig för möjliga vägar till utbildning och yrke. Jag tror att man måste satsa större resurser i grundskola och gymnasieskola för att försöka uppmärksamma fler elever på möjligheten att välja studier som ett alternativ, säger Stig Forneng, utredare på Högskoleverket.

Högskoleverket har i uppgift att bredda rekryteringen, men hur riktar man sig då till gymnasieeleverna?

– Man jobbar naturligtvis med information på olika sätt.

Men du ser det inte som ett misslyckande när det är så pass få som kommer in på högskolan?

– Man ska ju komma ihåg att även om det är en betydligt mindre andel från arbetarhem som går över till universitet och högskolor, än dem som kommer ifrån tjänstemannahem, så är det ändå ganska många som går vidare, säger Stig Forneng, utredare på Högskoleverket.

Lars-Peter Hielle, P3 Nyheter
lars-peter.hielle@sr.se

Matilda Durehed
matilda.durehed@sr.se