Fler lyssnar på P4 Västerbotten

P4 Västerbottens publik ökar, och i den senaste mätningen är ökningen av publiken större än på många år. Det visar mätresultat från Radioundersökningar AB, RUAB, som publiceras idag.
Måndag till fredag har publiken ökat från 36 till 39 % av invånarna i länet. Lyssnandet har ökat vid alla tider på dagen när P4 Västerbotten sänder. Även under söndagen när den lokala sporten sänds, har publiken ökat. Dessutom har publiken ökat under sporttid på vardagkvällar. Andelen kvinnor har ökat till att bli 50% av lyssnarna, vilket kanalchefen på Sveriges Radio Västerbotten ser som en betydande framgång. I en jämförelse över landet är SR Västerbotten den P4 kanal som ökar mest, jämfört med ett år tillbaka, med1,9 procentenheter över veckans alla dagar. Bland de lokala P4-stationerna är fortfarande SR Gotland (51,3) procent den kanal som har den starkaste ställningen hos sin lokala publik, följt av SR Kronoberg (48,7) och SR Skaraborg (47,3).