Dammsäkerhet diskuteras på miljökonferens

Våra dammar kan behöva dimensioneras om när vädret förändras, det säger Martin Johansson, Skellefteå Kraft, som besökte Svenskt miljöforum i dag.
Det är en konferens, som lockat 350 personer från hela landet, där klimat, luft och vatten är det som ska diskuteras. En av deltagarna är Martin Johansson som bland annat arbetar med dammsäkerhetsfrågor på Skellefteå kraft. - Vi ska träffas för att diskutera dagens och morgondagens miljöproblem, säger han. I Norrköping har klimatforskare, naturvårdare geologer tilsammans med bland andra Vägverket och Naturvårdsverket samlats för att ta del av nya forskningsrön. Det är första gången som Svenskt Miljöforum hålls. De två stora som står för arrangemanget är SMHI och Mistra. Mistra är en forskningsstiftelse som sedan 1994 drivs med löntagarfondspengar. Martin Johansson Skellefteå Kraft tror att väder i framtiden kommer att få konsekvenser för bland annat kraftverksdammar i länet. - Förändrade nederbördsmönster kan påverka våra stränder och ge risk för ras. I framtiden måste vi kanske räkna om våra älvar och dimensionera om dammarna, säger Martin Johansson.