Poströsta som vanligt i länet

I dag är första dagen som det är möjligt att poströsta. Bor du i Västerbotten så är möjligheterna till det relativt oförändrade jämfört med valet för fyra år sedan.
Den stora omorganisationen där postkontor ersätts av serviceställen påverkar inte västerbottningarnas poströstande. Förändringar som redan gjorts i andra delar av landet genomförs inte i här länet förrän efter valet. På de flesta ställen i går det alltså bra att som vanligt gå till posten för att rösta. Har man lantbrevbärare så kan man rösta även genom brevbäraren. Samma sak gäller var man än röstar - ta med röstkort och legitimation I år firar poströstningen 60 år . Den infördes alltså 1942, men då kunde bara den som hade särskilda skäl få lägga sin röst i förväg Först 1970 blev det tillåtet för alla, och andelen väljare som röstar i förtid har sedan dess ökat. En del forskare menar att den generösa tillämpningen av poströstning bidrar till det höga valdeltagandet i Sverige. Vill du veta exakt var du kan poströsta och när kan du gå in på postens hemsida, www.posten.se eller valmyndighetens sida, www.val.se