Moment 22 för hemlösa i Lilla Edet

I Lilla Edet finns 26 bostadslösa missbrukare som vräktes i höstas. Samtidigt som kommunen saknar boende för de hemlösa kan man inte hjälpa missbrukare som vill bli kvitt sitt drogberoende just för att de saknar bostad.

Det akuta hjälp kommunen kan ge är ett tillfälligt boende på Lundby hotell i Göteborg.

En av de hemlösa, Fridrik Arnasson, 31 år, valde att tacka nej till det. Fridrik Arnasson försöker sluta med droger och på Lundbyhotell bor bra personer med drog- eller alkoholmissbruk. Därför vill han inte dit.

Just nu bor Fridrik Arnasson hos en kompis i en liten etta i Lilla Edet. Han är en av 30 personer, de flesta missbrukare, som vräktes av det kommunala bostadsbolaget Leifab och ett par privata hyresvärdar i höstas.

Syftet var att bli av med hyresgäster som stört och misskött sig. Orsaken till att Fridrik miste sin lägenhet var enligt hyresvärden att den var stökig, men den egentliga orsaken var att han missbrukade amfetamin.

Efter att ha missbrukat amfetamin i många år försöker Fridrik att hålla sig drogfri. Men det är svårt att klara på egen hand.

Och på kommunen bekräftar chefen för individ och familjeomsorgen Kalle Willborg att de inte har någon hjälp att erbjuda till den som är bostadslös och har missbruksproblem.