JK kritiseras för att skada svenskt rättsväsende

Justitiekansler Göran Lambertz fick på onsdagen kritik av tre jurister för att han ska ha skadat tilltron till sitt ämbete och därmed inte är lämplig för jobbet. I en artikel i det kommande numret av juristernas tidning, Jusektidningen, säger Thomas Bodström att han under sin tid som justitieminister var i en djup konflikt med JK Göran Lambertz.

– Jag tycker att det är jättebra med en justitiekansler som engagerar sig i rättssäkerhetsfrågor och det är ju aldrig det som har varit problemet. Problemet är på vilket sätt han har engagerat sig i det. Många gånger har det varit på väldigt lösa grunder: han har samtalat med en advokat eller han har fått en känsla av att vissa poliser har agerat på ett visst sätt. Just när man driver rättssäkerhetsprojekt så måste det ligga en oerhört ordentlig grund bakom sådana påståenden.

Vad har du på fötterna för att säga att JK:s underlag är så tunt?

– Det är JK:s egna beskrivningar av hur han har kommit fram till olika ståndpunkter och likaså när han ska ta sig an och granska ett mål så börjar han ofta med slutsatserna innan han ens har trängt igenom själva processmaterialet, säger förre justitieministern Thomas Bodström.

Det är på Dagens Nyheters debattsida på onsdagen som tre jurister går till angrepp mot JK, Göran Lambertz, och bland annat kritiserar honom för att ha skadat svenskt rättsväsende. Nu stämmer den förre justitieministern och numera ordföranden i riksdagens justitieutskott, Thomas Bodström, in i kritiken.

JK får bland annat kritik för rapporten ”Felaktigt dömda” som Hans Gunnar Axberger har skrivit på uppdrag av JK. Thomas Bodström ser också problem med den. Justitieminister Beatrice Ask ska träffa JK under torsdagen och få en genomgång av Axbergers rapport och därför vill hon inte kommentera kritiken nu, men Thomas Bodström anser att hon måste ta ställning.

– Det är en helt omöjlig situation och då måste man dels försöka styra upp rättssäkerhetsprojekten så att de verkligen blir rättssäkra. Dels måste man välja sida: antingen har JK rätt och då måste man starkt agera mot rättssystemet eller så har JK fel och då har man en öppen konflikt. Man får i varje fall inte bara sitta passivt och titta på, utan man måste agera, säger förre justitieminister Thomas Bodström.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se