Reservvattenfrågan måste lösas för CSK

Landstinget ska nu utreda hur man ska lösa försörjning med reservvatten till Centralsjukhuset i Karlstad. Efter ledningsbrottet i Randviken i höstas har behovet av reservvatten blivit uppenbart och de försök att borra efter vatten som gjorts tidigare har misslyckats. Därför ska nu frågan utredas igen. Senast Centralsjukhuset drabbades av vattenbrist var 1999.