Allt mindre stöd för USA:s krigsplaner

Fler och fler länder tar nu öppet ställning mot USA:s planer på att anfalla Irak för att avsätta Saddam Hussein – men ingenting tyder på att Bushregeringen har ändrat uppfattning.
Finns det just nu något land som stödjer ett amerikanskt anfall mot Irak? Det undrade en talesman för den saudiska regeringen när han i amerikansk TV fick frågan om Saudiarabiens negativa inställning till Bushregeringens krigsplaner. Tveksamheten växer Och undran är berättigad. Varje dag tycks raden av motståndare och tveksamma till den amerikanska Irakpolitiken växa. Senast har för USA viktiga nationer som Turkiet, Indien och Kina förklarat att de motsätter sig ett anfall, åtminstone om det inte har stöd i ett FN-beslut, och helst vill länderna ha politiska och diplomatiska lösningar på motsättningarna, med just FN i en central roll. Tidigare har ju ledare från Ryssland, flertalet EU-stater och inte minst större delen av arabvärlden kritiserat de amerikanska planerna. Bland andra Egyptens Hosni Mubarak, som betraktas som en USA-allierad, säger att ett krig mot Irak skulle orsaka en än allvarligare kris i Mellanöstern. Oroade soldater Alla dessa signaler når naturligtvis fram hit till USA, vilket till exempel försvarsminister Donald Rumsfeld fick erfara när han besökte en militärbas, och soldaterna lite oroligt ställde frågor till honom om bristen på internationell uppslutning. Rumsfeld svarade att det viktigaste är inte att nå stor enighet utan att göra det som är rätt, även om det är ensamt. Det är den typen av självgodhet som gör att USA förlorar vänner i världen, sade en politisk kommentator efter Rumsfelds uttalande och pekade också på den ökande tveksamheten inrikespolitiskt – både bland ledande demokrater och republikaner, som visserligen säger sig gärna vill ha bort Saddam Hussein, men inte anser att USA ska göra något utan stöd från omvärlden. Jämför Bush med Churchill Men Rumsfeld jämförde Bushs varningar om Saddam Hussein med Winstons Churchills varningar för Adolf Hitler, och som många andra företrädare för Bushregeringen så tror försvarsministern på att stödet för USAs planer kommer att öka när de som nu är motståndare – som det uttrycks – får hela bilden klar för sig.
Anders Ask, New York