Stafettläkare även i fortsättningen

Landstinget i Örebro län kommer att fortsätta att använda inhyrda läkare från bemanningsföretag. Det har landstingsstyrelsen beslutat. Styrelsen säger därmed nej till vänsterpartiets förslag att bojkotta stafettläkare.
Landstingsstyrelsens ordförande - socialdemokraten Sören Gunnarsson, säger att landstinget däremot, precis som tidigare, kommer att vara mycket restriktiv i användningen av stafettläkare. Vänsterpartiet vill bojkotta all inhyrning av läkare, bland annat därför att man anser att landstinget förlorar kontinuiteten i vården när läkare hyrs in under korta perioder. Händelsen med en falsk läkare som tagit emot hundratals patienter på vårdcentraler i länet har heller inte påverkat landstingsstyrelsen att ta bort staffetläkare helt.