Israeliskt fartyg med krigsmateriel stoppat

Den tyska tullen har tagit i beslag ett fartyg med krigsmateriel som troligen var på väg till Iran. Det rör sig om ett privatägt israeliskt fartyg.
Enligt Israels försvarsministerium tilläts fartyget lämna Israel efter uppgift om att det skulle till Thailand. Israel förbjuder all slags militär export till Iran och fallet har nu överlämnats till den israeliska polisen. Den tyska tullen har inte velat lämna ut några detaljer om fartyget.