Ingen mobil-policy för skolorna

Mobiltelefoner ska inte få störa skolundervisningen - det är partierna i Göteborgs kommunstyrelse överens om.
Men kommunstyrelsen vill inte ta fram nån policy för hur skolan ska hantera mobiltelefonerna i klassrummen och avslår därför en motion om det från folkpartiet. Övriga fem partier i kommunstyrelsen anser att skolans personal ska kunna hantera frågan, utan att kommunstyrelsen lägger sig i.