Fastigheter i Åstorps säljs

Fastighetsbolaget Wihlborgs säljer alla sina 28 bostadsfastigheter och sju kommersiella fastigheter i Åstorp.
Köpare är Nor-Sve Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till det norska bolaget Ingress Eiendom A.S. Köpeskillingen är 330 miljoner kronor. Bostadsfastigheterna i Åstorp omfattar ca 1.000 lägenheter