Kyrkogård för husdjur i Uppsala

En kyrkogård för döda katter och hundar kan nu bli verklighet i Uppsala. Kommunstyrelsen håller med föreningen Djurens Vänner om att en sådan behövs och har nu gett tekniska beställarnämnden i uppdrag att hitta en bra plats.
Villkoret för begravningsplatsen är att det blir en minneslund där bara kremerade, mindre sällskapsdjur får begravas och att inte gravarna markeras på något särskilt sätt. En tänkbar plats skulle kunna var i närheten av Hammarby kyrkogård.