24 varslas på Sanmina i Forserum

24 personer på Sanmina i Forserum kommer att varslas om uppsägning och ett 50-tal av de som har tidsbegränsade anställningar i både Forserum och Tenhult får inte heller vara kvar.
Sanmina, som är underleverantör inom telekominustrin redovisade igår en nettoförlust på 4,9 miljoner dollar för första kvartalet. Företaget märker tydligt av oron på marknaden. I dagsläget så har företaget drygt 400 anställda i Forserum och Tenhult.