Politiker från Ukraina studerar valet i Strängnäs

En grupp politiker och journalister från Ukraina besöker Strängnäs i september för att studera hur de svenska valet går till. Ett syfte är att rekrytera fler kvinnliga politiker i hemlandet, och man vill också se hur Sverige lyckas förhindra valfusk och korruption.
Det politiska systemet i Ukraina har till stor del byggts upp efter svensk förebild, men i det senaste valet i Ukraina våren 2002 förekom ganska omfattande valfusk.