Körfält avstängda under broinspektion

Idag börjar vägverket en höghöjdsinspektion på Höga Kusten bron. Pylonerna, landfästena och hängarkablarna ska inspekteras.
Inspektionen kommer att ta en månad, och under tiden kommer flera arbetare att klättra i pylonerna. De körfält som ligger närmast ytterräckena kommer att stängas av under nästan hela inspektionstiden.