Patient avled i spännbälte - psykiatrin medger brister

En schizofren patient avled fastspänd i ett bälte på psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Västmanland i augusti 2006.

Länspsykiatrins egen analys visar på flera brister.

- Det här ska ju bara inte kunna hända, ändå har det hänt, säger överläkare Tuula Wallsten.

Överläkare Tuula Wallsten, som har gjort en händelseanalys, menar att det bland annat handlar om dokumentation.

- Journaler försvinner, papper försvinner, datajournaler - det har inte vi idag, säger Tuula Wallsten till P4 Västmanland.

Ännu är det oklart varför den schizofrena patienten avled natten till söndagen den 13 augusti och vems fel det var.

Länspsykiatrins egen analys visar på flera brister.

Exempelvis saknades en vårdplan och information i patientjournalen.

Det gjordes inte heller några rutinprover på patienten, som först las in på en beroendeavdelning eftersom det inte fanns några platser på intensiven.

Enligt obduktionsrapporten var den främsta dödsorsaken läkemedelsförgiftning. I länspsykiatrins händelseanalys får läkarna kritik för att inte ha undersökt varför medicinen inte verkade, något som senare skulle förklaras av en speciell genotyp.

Patienten spändes också fast med ett bälte i 18 timmar - utan toalettbesök.

Överläkare Tuula Wallsten säger att man måste komma ihåg att det handlar om psykiatrisk tvångsvård, och att det här var ett väldigt ovanligt fall:

- Under mina 25 år inom psykiatrin har jag aldrig varit med om att någon patient har avlidit under fastspänning på det här sättet, så det här är väldigt, väldigt ovanligt och oerhört tragiskt.

- Det här ska ju bara inte kunna hända, ändå har det hänt, säger Tuula Wallsten till P4 Västmanland.

Ärendet har anmälts både till polisen och Socialstyrelsen.