Minskat antal dödade renar

Banverkets miljonsatsningar för att minska antalet påkörda renar har gett bra resultat.
Genom att renovera och sätta upp stängsel längs järnvägen i norra Sverige, främst norr om Skellefteå, har man minskat antalet påkörda och dödade renar med 15 procent under årets första 6 månader jämfört med samma period i fjol.