Tre familjer kontrollerar Stenbecksfären

Tre ägarfamiljer kontrollerar i dag Stenbeck-imperiet. Familjerna von Horn, Klingspor och Stenbeck har gått samman för att trygga stabiliteten i sfären, visar en rundringning till centralt placerade personer i Stenbeckssfären som Ekot gjort.
– I Invik var ju familjerna Stenbeck, von Horn och Klingspor eniga i sin syn om vad för personer som var lämpliga och vi är jättenöjda med det val som blev, säger Johan Klingspor som sitter med i Inviks styrelse. Agerade direkt Direkt efter att Jan Stenbeck gick bort agerade de tre familjer som är de största privata ägarna av Stenbeck-imperiet. De hade möte direkt på morgonen och utsåg Johan Björkman som styrelsordförande för Invik och Ulf Spång som styrelsordförande i Kinnevik, de två viktigaste posterna för de två maktbolagen som styr övriga bolag i sfären. Ägarfamiljerna var eniga i sitt förslag och frågan var redan klar innan de direktörerna i Stenbecksfären som Pelle Törnberg, Vigo Carlund och Lars-Johan Jarnheimer. De fick alltså inte träda fram och ta högsta ansvaret för imperiet utan det är de tre familjerna som via sina utsedda företrädare Johan Björkman och Ulf Spång har makten över sfären. Mer självständig utveckling Men även om de tre ägarfamiljerna fortsätter att hålla ihop så är det endå mycket som talar för att bolagen i Stenbecksfären kommer att utvecklas mer självständigt. Jan Stenbeck var själv ordförande i alla bolagen och hade därmed en unik överblick. Nu är ordförandeposterna splittrade på olika personer. Det kan också finnas ett intresse från de enskilda företagen att kapa banden med sfären. Centralt placerade personer på teleoperatören Tele2 säger till Ekot att kopplingarna har skapat en misstro på aktiemarknaden som har pressat ner Tele2:s aktie. Därför planerar man att i nästa delårsrapport betona sin självständiga ställning. Medveten om risken Och Johan Klingspor är medveten om risken för att sfärens bolag vill gå sin egen väg. – Det finns ju givetvis en risk, samtidigt ser jag att den speciella ”Kinneviksanda”, den företagskultur som finns, och den samlade ägarbilden ger vid handen att det bör finnas goda goda möjligheter att sammanhållningen består.
Martin Ahlquist och Tommy Borglund