För lite pengar hindrar vården att bli bättre

Klyftan mellan vad sjukvården kan och vad vi har råd till kommer bli ännu tydligare om tio år. Det är slutsatsen i en rapport där flera hundra läkare i Västra Götalandsregionen försökt bedömma den medicinska utvecklingen fram till 2012.
Nya upptäckter inom medicinen gör att allt fler kan få vård och behandling så att de överlever. Men kostnaderna ökar också därefter. Så samtidigt hindrar regionens dåliga ekonomi att alla får den bästa vården. Och värre räknas det blir enligt rapporten. Sjukvårdens ekonomi påverkas också av att befolkningen blir äldre och mer vårdbehövande.