Inga alternativ i Katrineholm

Det blir inga alternativa driftsformer i Katrineholm, om inte personalen visar intresse för att starta kooperativ inom dagis, skola eller äldreboende. Det kommer kommunstyrelsen att föreslå idag.
Vänsterpartiet och Moderaterna har tillsammans föreslagit att en skola, ett dagis och ett äldreboende skulle få möjlighet att drivas i alternativa driftsformer i egna lokaler. Moderaten Lars Härnström i Katrineholm tror dock att samhällsutvecklingen kommer att leda till olika driftsformer inom dagis, skola och äldreomsorg, som alternativ till kommunal drift, men det kan ta lite längre tid i vissa kommuner.