Köer för läkarintyg till körkort

Sjukvården och Länsstyrelsen kommer att få avsevärt mycket mer att göra under det närmaste året.
Orsaken är att alla som har fyllt 45 år och har körkort med högre behörighet måste uppvisa ett läkarintyg för att få behålla den högre behörigheten. Intygen ska vara Länsstyrelsen till handa senast 30 september 2003, men i Värmland har hittills bara 6.000 av cirka 25.000 personer lämnat in läkarintyget.