Bättre el på Kråkerydsskolan

Habo kommun måste förbättra elsäkerheten på Kråkerydsskolan efter det att ett skolmåltidsbiträde i våras fick en stark elektrisk stöt. Det skriver Elsäkerhetsverket i Hässleholm som har granskat matsalen och köket efter att olyckan anmäldes till yrkesinspektionen.
Kvinnan skulle sätta på diskmaskinen i Kråkerydsskolans kök när hon fick en så kraftig stöt att hon slungades bakåt i rummet. Hon fick lättare skador vid händelsen. I sitt utlåtande skriver Elsäkerhetsverket att Habo kommun nu ska vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i köket och matsalen på skolan.