Varm Östersjö förstärker höststormar

Östersjöns vatten är nu hela sex grader varmare än normalt. Detta kan medföra att stormarna i höst förstärks och blir kraftigare när de når den svenska ostkusten.
-Om lågtrycken kommer från öster och sydost tar de upp mycket energi och vattenånga från det extremt varma vattnet i Östersjön och förstärks, säger klimatforskaren Markko Rummukainen på SMHI i Norrköping. Om lågtrycken kommer från väster eller sydväst, som de oftast gör, inverkar Östersjön inte alls i lika hög grad.