Kommunanställda allt sjukare

Under fem år har sjukfrånvaron bland kommun anställda. Trollhättan har de största kostnaderna för sjukfrånvaron. Vänersborg och Lysekil har den största ökningen av sjukskrivningar.
Mellan 1996 och 2001 ökade antalet sjukdagar från igenomsnitt 19 dagar per person i Lysekil under 1996 till 47 dagar förra året, en ökning med 147 procent i Lysekil under de fem åren. Det är en ökning som är störst bland alla fyrstadskommuner. Näst störst ökning i antalet sjukskrivningsdagar per anställd och år har Vänerborg. Sjukskrivningarna ökade med 115 procent under de fem åren. Genomgående i kommunerna är det framförallt bland vårdbiträden som sjukfrånvaron är hög, men även andra yrkeskatogorier är drabbade. Mest pengar kostar sjukfrånvaron i Trollhättan med 15 miljoner kronor förra året. Sen skiljer bara några enstaka miljoner mellan dom två andra stora fyrstadskommunerna Uddevalla och Vänersborg. I Lysekil kostade sjukfrånvaron 5 miljoner i fjol. I Vänersborg är receptet för att minska sjukfrånvaron framför allt utbildning för arbetsledarna säger personalchefen Sten Celander.