Slutsanerat för Arla

Nu är de sista farliga spåren efter Arlas utsläpp av lut i Strömsbergsbäck i Jönköping borta. Saneringen är avslutad, länsstyrelsen har sagt sitt och Arla får åter leda vattnet från bäcken genom Strömsbergsdammen, som har renats. Det förbud som fanns för att vistas vid dammen har upphävts och inhägnaden har tagits bort.
Arla, som efter ett misstag på sin anläggning släppte ut stora mängder koncentrerad lut i bäcken och dödade allt djurliv i början av juli, ska nu följa upp hur ph-värden och syrevärden i dammen och bäcken utvecklas under en månads tid. Man ska också göra en biologisk uppföljning av vattnet i dammen och bäcken.