Grännas päronträd försvunnet

Ett av Grännas mest välkända träd har försvunnit. Det handlar om rödpäronträdet inne på Andrémuséets gård.Trädet har grävts upp i samband med att man nu bygger Polarcentret, men ingen vet när eller varför rödpäronträdet togs bort, eller vem som gav tillstånd till det.
Trädet planterades av Kungen 1979 och var en riktig raritet. Förr var rödpäronträd vanliga och Grännas stolthet, men nu finns det bara något enstaka träd kvar.