Livsfarliga broar i Västernorrland

Flera broar i Västernorrland är livsfarliga och i akut behov av att rustas upp. Det gäller 42 av 200 broar. Flera är så dåliga att det kan vara livsfarligt att köra på dom. Det visar en hemlig rapport från Vägverket.
Det beror på att bidragen till enskilda föreningar har varit på tok för låga under hela 90-talet. Det satsas endast sju kronor per meter väg, säger Sven Ivarsson, vd för Riksförbundet Enskilda Vägar. Vägverkets rapport ska presenteras för regeringen den 22 september.